បាដាងTOKOYA

0.00 $

បាដាងTOKOYA

✅ជាប្រភេទប៉ាដាងសាច់ដែកល្អ
✅មានគុណភាពខ្ពស់
✅ប្រើប្រាស់បានយូរប្រកបដោយទំនុកចិត្ត
 
  1. 6201 បាដាងដុំមុខ
  2. 6301 បាដាងដុំក្រោយ
  3. 6203 បាដាងមីញ៉ុង
  • សូមពិនិត្យទំនិញមុននិងទទួលយក
  • ទំនិញអាចប្តូរវិញបានលុះត្រានៅរក្សាសភាពដើម
  • រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងក្នុងការកែប្រែ តម្លៃ​ និងចំនួនទំនិញគ្រប់ពេល

ប្រភេទផលិតផល : បាដាងម៉ូតូ គ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូ