ស្គត់រុំខ្សែភ្លើង ក្ដាន់ 18mm x20 yard

0.00 $

ស្គត់រុំខ្សែភ្លើង 18mm x20 yard

ស្គត់ខ្សែភ្លើង PVC ​Tape : អ៊ីសូឡង់អគ្គិសនីល្អ, មាំស្វិតធន់នឹងភ្លើង, បញ្ឈប់ចំហេះការផ្ទុះសេភ្លើង, ធន់ទ្រាំនឹងអាកាសធាតុនិងលក្ខណៈផ្សេងទៀត។

        ការប្រើប្រាស់: សាកសមសម្រាប់ឧបករណ៍អគ្គិសនីប្រចាំថ្ងៃ,

ប្រភេទផលិតផល : ស្កុតរុំខ្សែភ្លើង