ស្កុតសុវត្ថិភាព

0.00 $

ស្កុតអាសន្ន ឬស្កុតសុវត្ថិភាព(80y)
+1សុង=6កង=48mm,1កេះ/12សុង
ស្កុតអាសន្ន ឬ ស្កុតសុវត្ថិភាព​ ៖
👉មានសមត្ថភាពឆ្លុះឆ្លាតពន្លឺពីទីងងឹតយ៉ាងខ្លាំង
👉ដើរតួនាទីនៅក្នុងករណីសុវត្ថិភាពជីវិត
👉តំបន់គ្រោះថ្នាក់
👉ការណែនាំផ្លូវ
👉បិទកំណត់ការព្រមាន
✅ធន់នឹងទឹក
✅ធន់នឹងប្រេង
✅និងធន់នឹងអាកាសធាតុ។
✍គោលបំណង៖ ការព្រមានអំពីសុវត្ថិភាពគឺត្រូវបានទាមទារសម្រាប់តួរថយន្ត ផ្លូវហាយវេ ចំណតរថយន្ត ផ្លូវរូងក្រោមដី ឧបករណ៍មេកានិច ផ្លូវប្រសព្វក្នុងទីក្រុង។ល។
  • សូមពិនិត្យទំនិញមុននិងទទួលយក
  • ទំនិញអាចប្តូរវិញបានលុះត្រានៅរក្សាសភាពដើម
  • រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងក្នុងការកែប្រែ តម្លៃ​ និងចំនួនទំនិញគ្រប់ពេល

ប្រភេទផលិតផល : ស្កុត ស្កុតសុវត្ថិភាព