ស្កុតពណ៍

0.00 $

ស្កុតពណ៍

+1សុង=6កង,1កេស/30សុង=48m/m

មាន4ពណ៍ 

ទឺកប៊ិច,ក្រហម,បៃតង,លឿង

👉មានភាពរឹងមាំស្វិត
👉មានបន្ថែមនៅភាពស្អិតមិនរបក
👉គ្មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
 
✅ជាប្រភេទសាច់ស្គត់ស្វិតល្អ
✅មានគុណភាពខ្ពស់
✅ប្រើប្រាស់ដោយទំនុកចិត្ត
  • សូមពិនិត្យទំនិញមុននិងទទួលយក
  • ទំនិញអាចប្តូរវិញបានលុះត្រានៅរក្សាសភាពដើម
  • រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងក្នុងការកែប្រែ តម្លៃ​ និងចំនួនទំនិញគ្រប់ពេល

ប្រភេទផលិតផល : ស្កុត ស្កុតពណ៍